08_20130219-bruse-0168-web

08_20130219-bruse-0168-web

Fra "Til Havs"-prosjektet. Gasskip på vei inn til Ineos. Innkjøpt til utsmykning på Grenland Havn.